'/>

15 Teras Manifesto BN Sarawak Untuk PRN 11

15 Teras Manifesto BN Sarawak Untuk PRN 11:

1. Menegakkan hak Sarawak dan rakyatnya
2. Mempertahankan keamanan dan keharmonian 
   negeri kita
3. Memelihara budaya, warisan dan kepercayaan
   pelbagai kaum di Sarawak
4. Menjamin hak rakyat ke atas tanah mereka
5. Melindungi dan memulihara alam semulajadi
6.Mempertingkatkan kebajikan golongan yang
  kurang bernasib baik
7. Menyediakan lebih banyak rumah mampu milik
   untuk golongan berpendapatan rendah dan
   sederhana
8. Mempercepatkan pembangunan jaringan jalan,
    liputan bekalan air, elektrik dan telekomunikasi
9. Meningkatkan akses kepada perkhidmatan
    kesihatan
10. Meningkatkan penyertaan wanita dalam aktiviti           sosio-ekonomi
11. Mengiktiraf dan membangunkan potensi belia
    demi masa depan kita
12. Memajukan pendidikan dan latihan teknikal
13. Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan
     untuk rakyat Sarawak
14. Membangunkan persekitaran perniagaan yang
    kondusif untuk pelaburan dan keusahawanan
15. Industrialisasikan negeri melalui sektor
    pembuatan, pelancongan dan transformasi luar    bandar.

No comments:

| Copyright © 2013 MERADONG TODAY