'/>

Menjawab Isu IPG Kampus Rajang #DUN Sarawak

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat untuk Meradong yang telah membangkitkan isu penutupan IPG Kampus Rajang.Pada masa kini tiada keputusan muktamad telah dibuat oleh kerajaan Persekutuan pada issue.

Bagaimana pun saya akan membuat susulan mengenai surat yang ditulis oleh Ketua Menteri Allahyarham Datuk Patinggi Tan Sri Adenan, meminta Kerajaan Persekutuan tidak menutup sesiapa daripada empat (4) IPG di Sarawak.

Usul Penggulungan oleh

YB Dato Sri Michael Manyin Anak Jawong.
Menteri Pendidikan ,Sains dan Penyelidikan Teknologi

No comments:

| Copyright © 2013 MERADONG TODAY