'/>

Peruntukan Sebanyak RM5 Juta untuk kajian Isu Bekalan Air Kawasan Sarikei dan Meradong -Stephen Rundi

Petra Jaya :Penambahbaikan dan naik taraf yang dicadangkan berfungsi untuk sedia ada 280mm dia HDPE paip 17km di sepanjang Kelupu Julau Durin (KJD) projek Road telah diluluskan oleh jawatankuasa kabinet tahun lepas di bawah Inisiatif Transformasi Luar Bandar.

Walau bagaimanapun disebabkan oleh Projek Lebuhraya berterusan Pan Borneo, 17km kerja-kerja pemasangan paip akan terjejas kerana dipotong dan mengisi jabatan road.The yang dicadangkan adalah berpendapat bahawa menaik taraf Stesen Booster tanpa perancangan ini tidak dapat menyelesaikan masalah bekalan air di kawasan KJD.

Ini adalah kawasan di Daerah Meradong mengalami masalah air, tekanan terutamanya rendah dan sebab-sebab utama adalah ukuran paip, pam dan tanki air.Sarikei Intergrated Water Supply Master telah diluluskan di bawah 11 Water Rancangan Malaysia Supply.

Kajian akan mengenal pasti masalah bekalan air dan mencadangkan penyelesaian untuk menyelesaikan isu-isu bekalan air untuk Sarikei dan Meradong Daerah dalam kajian jangka panjang .Ini berharga kira-kira RM5 juta akan dilaksanakan di 11 MP.

Ucapan Penggulungan  :
YB Dato Sri Dr. Stephen Rundi Anak Atom.
Menteri Elektrik Luar Bandar Dan Bekalan Air .

No comments:

| Copyright © 2013 MERADONG TODAY