'/>


Kategori Penerima KARISMA
KARISMA KANAK-KANAK
 • Bantuan Kewangan
 • Perkhidmatan di Institusi
 • Bantuan Komuniti
 • Kaunseling
 • Pusat Aktiviti Kanak-Kanak
 • TASKA 1 Malaysia
KARISMA WARGA EMAS
 • Bantuan Kewangan
 • Perkhidmatan di Institusi
 • Pusat Jagaan Harian
 • Ziarah dan Bantu
KARISMA KOMUNITI
 • Bantuan Kewangan
 • Pembangunan Keupayaan Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan dan Komuniti
 • Bantuan Am
 • Latihan Kemahiran I-Kit
 • Pemeriksaan Kesihatan
 • Jejak Bestari
KARISMA OKU
 • Kad Pendaftaran OKU
 • Bantuan Kewangan
 • Insentif OKU Produktif
 • Bantuan OKU Tidak Bekerja
 • Perkhidmatan di Institusi
 • Pemulihan Dalam Komuniti
 • Job Coach
 • Ziarah dan Bantu
Syarat-Syarat Kelayakan Am Bagi KARISMA
 • Warganegara Malaysia dan bermastautin di Malaysia
 • Pendapatan Keluarga tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa iaitu:
  • RM720 sebulan bagi Semenanjung Malaysia
  • RM830 sebulan bagi Sarawak; dan
  • RM960 sebulan bagi Sabah
 • Golongan yang tidak berkemampuan dan berkeperluan berdasarkan kepada hasil siasatan yang dijalankan dengan mengambil kira faktor-faktor berikut bagi menentukan kelayakan bantuan :
  • Bilangan anak/tanggungan yang tinggal bersama dan berasingan (contohnya di asrama, kolej dan lain-lain);
  • Tahap ketidakupayaan ketua keluarga / ahli keluarga (contohnya keuzuran, sakit, kurang upaya dan lain-lain);
  • Sokongan dari ahli keluarga
  • Keadaan dan kelengkapan rumah berdasarkan keperluan keluarga; dan
  • Faktor-faktor lain yang munasabah serta boleh memberikan gambaran kedudukan kewangan dan perbelanjaan harian pemohon/keluarga
Nota : Kelulusan Bantuan adalah tertakluk juga kepada kriteria tertentu yang telah ditetapkan mengikut jenis bantuan yang akan dipertimbangkan
| Copyright © 2013 MERADONG TODAY