'/>

Kami memulakan siri perbincangan dengan PM dan saya sendiri berhubung dengan apa-apa hak di bawah Perjanjian Perlembagaan, Malaysia, Laporan Jawatankuasa Antara Kerajaan, cadangan-cadangan Suruhanjaya Cobbold dan kedudukan autonomi Sarawak di Malaysia. Rundingan akan dilaksanakan dalam tiga fasa. Fasa pertama adalah pada kuasa pentadbiran dan peringkat kedua mengenai hak-hak kami di bawah perlembagaan. Hasil fasa pertama ceramah diadakan semalam di sebagai pejabat Perdana Menteri seperti yang diperincikan di bawah agak positif:

Penyediaan kuasa pentadbiran kepada Kerajaan Negeri Sarawak.
 
1. Pegawai Undang-Undang Negeri hendaklah diberi kuasa oleh Pendakwa Raya di bawah Kanun Tatacara Jenayah untuk menjalankan pendakwaan bagi kesalahan di bawah peraturan-peraturan negeri dari peringkat seseorang dipertuduh di mahkamah rendah sehingga peringkat rayuan.
 
2. Adalah dipersetujui bagi pewakilan kuasa kepada pegawai-pegawai kerajaan untuk mewakili Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran dalam pelantikan pegawai-pegawai ke Perkhidmatan Awam Persekutuan termasuk pengajaran dan perkhidmatan perubatan.
 
3. Catatan di Jabatan Imigresen Sarawak akan dipertingkatkan untuk meningkatkan fungsi penguatkuasaan di Negeri dengan peningkatan sebanyak 100 jawatan baru, dengan penempatan penuh pada akhir bulan Februari 2016.
 
4. Nisbah guru kelahiran Sarawak berkhidmat di Sarawak akan meningkat kepada 90% daripada jumlah bilangan guru di Sarawak menjelang 2018. Bagi memastikan sasaran ini dicapai, guru sandaran daripada pasaran terbuka akan dipertimbangkan dari semasa ke semasa dan mendapatkan Diploma dalam Pendidikan semasa mengajar.
 
5. Trafik kuasa warden Pihak Berkuasa Tempatan Sarawak akan diberikan kepada Majlis Bandaraya Miri, selain daripada Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan.
 
6. Kerajaan Negeri akan berunding sebelum permohonan Permit Memancing Laut Dalam dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian Laut Deep Permit untuk dipertimbangkan.
 
7. Kerajaan Negeri akan berunding dalam penggubalan undang-undang Persekutuan yang telah galas atau memberi kesan kepada Kerajaan Negeri Sarawak, di mana disediakan oleh undang-undang.
 
8. perancangan projek-projek pembangunan persekutuan di Negeri Sarawak akan memberi keutamaan kepada Rancangan Pembangunan Negeri Sarawak 5 Tahun berdasarkan bajet yang diluluskan. Pelaksanaan projek-projek yang akan dirujuk / dirundingkan di antara Kementerian dan Kerajaan Negeri seperti menentukan lokasi sekolah, hospital dan pelaksanaan projek-projek pembangunan yang lain.
 
9. Kementerian akan mengambil langkah-langkah perlu untuk meningkatkan jumlah kemasukan pelajar daripada kalangan rakyat Sarawak ke dalam program ijazah perubatan di universiti awam. Sarawak akan diberi peluang yang lebih besar untuk memasuki pengajian asasi program di UNIMAS.
 
10. Adalah dipersetujui bahawa bidang yang berkaitan yang boleh diwakilkan akan dikenal pasti untuk mewakilkan kuasa Ketua Pengarah di bawah Seksyen 49 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 kepada pegawai Negeri / jabatan.
 
11. Pembangunan projek-projek perumahan di Sarawak yang akan dilaksanakan semula melalui Mesyuarat Jawatankuasa Bersama, untuk memastikan bahawa agensi-agensi kerajaan yang terlibat sepenuhnya dalam perancangan, pelaksanaan dan pemantauan aspek projek-projek di Negeri Sarawak.
 
12. Adalah dipersetujui bahawa pembangunan sukan di Negeri Sarawak diuruskan bersama-sama dengan Kerajaan Negeri. Kementerian Belia dan Sukan juga sedang dalam proses meningkatkan Akta Pembangunan Sukan 1997 yang dijangka siap pada akhir 2016.

13. Adalah dipersetujui bahawa Kerajaan Negeri akan menjalankan semua fungsi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semua jawatan akan dipindahkan ke dalam Perkhidmatan Awam Negeri. Kerajaan Persekutuan akan menyumbang 50% daripada kos yang ditanggung seperti yang diputuskan oleh Majlis Kewangan Negara.

-Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem-


| Copyright © 2013 MERADONG TODAY