'/>

Nama Balingian berasal daripada sungai Balingian.Menurut Penghulu Shahdan Shahri, Keluasan Balingian 1,170 sq.km.Jumlah
Penduduk mengikut bancian tahun 2000 adalah seramai 6757 orang dan komposisi penduduk mengikut kaum Iban 62.2%(4507),Melanau 31.4%(1,953),cina 4.7%(285) dan lain-lain 1.7% .

Tambah Penghulu lagi majoriti penduduk Balingian masih memerlukan pembangunan yang dibawa oleh BN/PBB.Kita bukan seperti penduduk bandar. ...Banyak  pembanggunan telah dibawa oleh Kerajaan BN seperti Jalan Raya,dewan serbaguna,balairaya,mini stadium,sekolah rendah dan sebagainya.
Kita tahu pembangkang hanya pandai berjanji bulan dan bintang...

Namun tidak mampu menunaikan janji mereka...
Harapan dan keinginan penduduk Balingian untuk memiliki Bangunan Sekolah Menengah di kawasan mereka sendiri serta bantuan rumah miskin kepada penduduk yang tidak berkemampun...Tambah beliau lagi kita akan menyokong sepenuhnya sesiapa pun calon BN ini nanti...

| Copyright © 2013 MERADONG TODAY